1

boek

pagina's

hoofdstukken

bijlagen

Actualiteiten en aanvullingen op het boek

 

Aandacht voor diversiteit in pensioenfondsbesturen

 

Naar aanleiding van conclusies van de Monitoringscommissie heeft de Pensioenfederatie in juni 2016 een handreiking gepubliceerd over diversiteit.

Lees verder

Resultaten onderzoek naleving Code Pensioenfondsen bekend | 19 januari 2016

 

Uit de eerste nalevingsrapportage in opdracht van de Monitoringcommissie Code pensioenfondsen blijkt dat bijna 95 procent van de normen in de Code Pensioenfondsen wordt nageleefd.

Lees verder

Brief Klijnsma inzagerecht Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan | 14 oktober 2015

 

In haar brief informeert Klijnsma de Kamer over vragen over het inzagerecht van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan in contracten en kosten van het pensioenfonds.

Lees verder

APF en governance

 

Met de introductie van het algemeen pensioenfonds (APF) per 1 januari 2016 wijzigen een aantal wettelijke bepalingen in de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, echter alleen waar het het APF betreft.

Lees verder

Governance quotes

Wij hopen dat dit boek ook voor u een hulpmiddel kan zijn bij uw governancevraagstukken

Het is in het belang van de deelnemers dat DNB vooraf in kennis wordt gesteld van de oprichting van een nieuw fonds en dat zij ook de bestuurders tijdig kan toetsen

Het bestuur maakt heldere afspraken over zijn beleidsuimte

Nieuws

16-07-2018

Concept wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 in trackchanges

Printen? Klik hier voor het PDF. Op 2 mei 2018 is de Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Het concept wetsvoorstel beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. Hiertoe zijn verschillende wijzigingen opgenomen…

Lees meer

05-07-2018

Reactie Swalef internetconsultatie AMvB IORP II

Printen? Klik hier voor het PDF. Op 7 juni 2018 werd het besluit in verband met implementatie van de herziene IORP-richtlijn gepubliceerd. In de ontwerp-AMvB zijn wijzigingen opgenomen die verband…

Lees meer

11-06-2018

Trackchanges versie van de Pensioenwet

Trackchanges versie van de Pensioenwet De Pensioenwet is constant onderhevig aan wijzigingen. Om dit overzichtelijk te maken, hebben wij een trackchanges versie gemaakt van de Pensioenwet met daarin de Verzamelwet…

Lees meer

28-05-2018

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen | Deel IV

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) 8 maart 2018 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de opdracht verleend aan Regioplan Beleidsonderzoek en aan Swalef Pensioenjuristen en Academie…

Lees meer

Nieuwsbrief

Swalef is altijd actueel. Dat durven wij wel te stellen. We zitten bovenop alle ontwikkelingen en deze delen we graag met je. Meld je aan om op de hoogte te blijven. Dan ontvang je van ons de volgende berichten: •Ontwikkelingen op het gebied van Governance •Wijzigingen op het boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen •En we nodigen je uit voor de LinkedIn groep Governance

Uitreiking

Aanbevelingen

“Indrukwekkend compleet en overzichtelijk boek''

Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid D66

“Dit boek, vol wetsgeschiedenis, ademt de geest van de wet’’

Linda Hobbelt, de Nederlandsche Bank

“Geen leesboek, maar wel een goed naslagwerk. Het biedt in een oogopslag de informatie waar je naar op zoek bent. En het voorkomt daarmee onnodig en langdurig zoekwerk. Een prima handboek!”

Peter Borgdorff, Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn

''Wat een pil, mijn nachtkastje kraakt ervan. Maar geweldig deze bijbel. Ik zal hem koesteren.''

Pierre Akkermans

"Mooi overzichtelijk leeswerk van Monica Swalef. Omdat we pensioen in Nederland graag eenvoudig houden.''

Folkert Pama