1

boek

pagina's

hoofdstukken

bijlagen

Actualiteiten en aanvullingen op het boek

 

Aandacht voor diversiteit in pensioenfondsbesturen

 

Naar aanleiding van conclusies van de Monitoringscommissie heeft de Pensioenfederatie in juni 2016 een handreiking gepubliceerd over diversiteit.

Lees verder

Resultaten onderzoek naleving Code Pensioenfondsen bekend | 19 januari 2016

 

Uit de eerste nalevingsrapportage in opdracht van de Monitoringcommissie Code pensioenfondsen blijkt dat bijna 95 procent van de normen in de Code Pensioenfondsen wordt nageleefd.

Lees verder

Brief Klijnsma inzagerecht Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan | 14 oktober 2015

 

In haar brief informeert Klijnsma de Kamer over vragen over het inzagerecht van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan in contracten en kosten van het pensioenfonds.

Lees verder

APF en governance

 

Met de introductie van het algemeen pensioenfonds (APF) per 1 januari 2016 wijzigen een aantal wettelijke bepalingen in de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, echter alleen waar het het APF betreft.

Lees verder

Governance quotes

Wij hopen dat dit boek ook voor u een hulpmiddel kan zijn bij uw governancevraagstukken

Het is in het belang van de deelnemers dat DNB vooraf in kennis wordt gesteld van de oprichting van een nieuw fonds en dat zij ook de bestuurders tijdig kan toetsen

Het bestuur maakt heldere afspraken over zijn beleidsuimte

Nieuws

05-10-2018

Code Pensioenfondsen 2018 (ingedeeld naar thema)

Bron: Staatsblad  De Code Pensioenfondsen 2014 is op 3 oktober 2018 in het Staatsblad gepubliceerd. De Code is bondiger geworden en anders gestructureerd. Inhoudelijk is de Code nagenoeg hetzelfde gebleven….

Lees meer

04-10-2018

Behandeling evaluatie Wvbp. Is sprake van selectieve perceptie?

Bron: Pensioen & Praktijk In de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen kwam een groot aantal onderwerpen naar voren, met uiteindelijk zes aanbevelingen. Zou er sprake kunnen zijn van…

Lees meer

28-09-2018

Kamerbrief beantwoording nadere vragen evaluatie Wvbp

Bron: Rijksoverheid Minister Koolmees (SZW) gaat in deze brief aan de Eerste Kamer in op de vragen van de fracties van D66 en de PvdA bij de evaluatie van de…

Lees meer

27-09-2018

Kamerbrief Verzamelbrief pensioenonderwerpen

Bron: Rijksoverheid  Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over verschillende pensoenonderwerpen. Voornamelijk de volgende kop is van belang voor de governance: Benoeming en ontslag van leden van het verantwoordingsorgaan…

Lees meer

Nieuwsbrief

Swalef is altijd actueel. Dat durven wij wel te stellen. We zitten bovenop alle ontwikkelingen en deze delen we graag met je. Meld je aan om op de hoogte te blijven. Dan ontvang je van ons de volgende berichten: •Ontwikkelingen op het gebied van Governance •Wijzigingen op het boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen •En we nodigen je uit voor de LinkedIn groep Governance

Uitreiking

Aanbevelingen

“Indrukwekkend compleet en overzichtelijk boek''

Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid D66

“Dit boek, vol wetsgeschiedenis, ademt de geest van de wet’’

Linda Hobbelt, de Nederlandsche Bank

“Geen leesboek, maar wel een goed naslagwerk. Het biedt in een oogopslag de informatie waar je naar op zoek bent. En het voorkomt daarmee onnodig en langdurig zoekwerk. Een prima handboek!”

Peter Borgdorff, Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn

''Wat een pil, mijn nachtkastje kraakt ervan. Maar geweldig deze bijbel. Ik zal hem koesteren.''

Pierre Akkermans

"Mooi overzichtelijk leeswerk van Monica Swalef. Omdat we pensioen in Nederland graag eenvoudig houden.''

Folkert Pama