1

boek

pagina's

hoofdstukken

bijlagen

Actualiteiten en aanvullingen op het boek

 

Aandacht voor diversiteit in pensioenfondsbesturen

 

Naar aanleiding van conclusies van de Monitoringscommissie heeft de Pensioenfederatie in juni 2016 een handreiking gepubliceerd over diversiteit.

Lees verder

Resultaten onderzoek naleving Code Pensioenfondsen bekend | 19 januari 2016

 

Uit de eerste nalevingsrapportage in opdracht van de Monitoringcommissie Code pensioenfondsen blijkt dat bijna 95 procent van de normen in de Code Pensioenfondsen wordt nageleefd.

Lees verder

Brief Klijnsma inzagerecht Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan | 14 oktober 2015

 

In haar brief informeert Klijnsma de Kamer over vragen over het inzagerecht van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan in contracten en kosten van het pensioenfonds.

Lees verder

APF en governance

 

Met de introductie van het algemeen pensioenfonds (APF) per 1 januari 2016 wijzigen een aantal wettelijke bepalingen in de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, echter alleen waar het het APF betreft.

Lees verder

Governance quotes

Wij hopen dat dit boek ook voor u een hulpmiddel kan zijn bij uw governancevraagstukken

Het is in het belang van de deelnemers dat DNB vooraf in kennis wordt gesteld van de oprichting van een nieuw fonds en dat zij ook de bestuurders tijdig kan toetsen

Het bestuur maakt heldere afspraken over zijn beleidsuimte

Nieuws

28-05-2018

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen | Deel IV

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) 8 maart 2018 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de opdracht verleend aan Regioplan Beleidsonderzoek en aan Swalef Pensioenjuristen en Academie…

Lees meer

09-05-2018

Implementatie IORP II-richtlijn

  Implementatie IORP II-richtlijn Op 13 januari 2017 is de herziene IORP-richtlijn (ook wel IORP II) in werking getreden. Uiterlijk 13 januari 2019 moet de IORP II geïmplementeerd zijn in…

Lees meer

07-05-2018

Verzamelwet Pensioenen 2017 | Inwerkingtreding

Dit is de meest recente actualisering van ons eerdere nieuwsbericht over de Verzamelwet Pensioenen 2017 van 28 december 2017. Verzamelwet Pensioenen 2017 Inwerkingtreding Op 10 april 2018 is het inwerkingtredingsbesluit…

Lees meer

03-05-2018

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) | Deel III

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de opdracht verleend aan Regioplan Beleidsonderzoek en aan Swalef Pensioenjuristen en Academie om de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) te evalueren….

Lees meer

Nieuwsbrief

Swalef is altijd actueel. Dat durven wij wel te stellen. We zitten bovenop alle ontwikkelingen en deze delen we graag met je. Meld je aan om op de hoogte te blijven. Dan ontvang je van ons de volgende berichten: •Ontwikkelingen op het gebied van Governance •Wijzigingen op het boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen •En we nodigen je uit voor de LinkedIn groep Governance

Uitreiking

Aanbevelingen

“Indrukwekkend compleet en overzichtelijk boek''

Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid D66

“Dit boek, vol wetsgeschiedenis, ademt de geest van de wet’’

Linda Hobbelt, de Nederlandsche Bank

“Geen leesboek, maar wel een goed naslagwerk. Het biedt in een oogopslag de informatie waar je naar op zoek bent. En het voorkomt daarmee onnodig en langdurig zoekwerk. Een prima handboek!”

Peter Borgdorff, Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn

''Wat een pil, mijn nachtkastje kraakt ervan. Maar geweldig deze bijbel. Ik zal hem koesteren.''

Pierre Akkermans

"Mooi overzichtelijk leeswerk van Monica Swalef. Omdat we pensioen in Nederland graag eenvoudig houden.''

Folkert Pama