Nieuws

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) | Deel III

03-05-2018

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de opdracht verleend aan Regioplan Beleidsonderzoek en aan Swalef Pensioenjuristen en Academie om de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) te evalueren….

Lees meer

Uitkomsten onderzoek beheersing risico belangenverstrengeling

29-04-2018

Bron: DNB DNB heeft vervolgonderzoek gedaan naar de beheersing van het risico op belangenverstrengeling en corruptie in de pensioensector. Hieruit komt naar voren dat de risicoanalyse over het algemeen op orde…

Lees meer

Nieuwe formulieren zorgen voor snellere toetsing

29-04-2018

Bron: DNB DNB streeft naar snellere doorlooptijden voor de toetsingen van bestuurders en overige (mede-)beleidsbepalers. Als een aanvraag in één keer volledig wordt ingediend, kan DNB sneller tot een oordeel komen….

Lees meer

Verslag n.a.v. bijeenkomsten bij Swalef over de Evaluatie Wvbp

20-04-2018

Maart/april 2018 verslag naar aanleiding van bijeenkomsten bij Swalef in verband met evaluatie Wvbp Op 8 maart 2018 is de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer gestuurd…

Lees meer

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) | Deel II

20-04-2018

  Vooraf Op 29 maart 2018 en dinsdag 3 april 2018, ontvingen wij ruim 40 relaties. Wij praatte hen bij over het evaluatierapport Wet versterking bestuur pensioenfondsen waar wij aan…

Lees meer

Tweede kamer neemt motie over diversiteit in pensioenfondsbesturen aan

06-04-2018

Bron: Tweede Kamer 3 april 2018 is de motie van het lid Van Weyenberg over vrouwen en 40-minners in pensioenfondsbesturen aangenomen. De minister van SZW heeft toegezegd met de pensioensector…

Lees meer

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) | Deel I

29-03-2018

  Vooraf Vandaag, 29 maart 2018, en dinsdag 3 april 2018, ontvangen wij ruim 40 relaties. Wij mogen hun bijpraten over het evaluatierapport Wet versterking bestuur pensioenfondsen waar wij aan…

Lees meer

Evaluatie Wvbp Samenvattende punten

15-03-2018

Dit nieuwsbericht is het eerste bericht in de serie: ‘Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen’. Houd www.swalef.nl en www.governancepensioenfonds.nl in de gaten voor nieuws omtrent de evaluatie van de Wet versterking…

Lees meer

Wie is geschikt als pensioenfondsbestuurder of (mede)beleidsbepaler?

09-03-2018

Bron: Pensioen Magazine Nadat De Nederlandsche Bank op 16 december 2016 de ‘Guidance normenkader beleggingskennis, verwacht niveau beleggingskennis bestuurders’ had gepubliceerd, en vooruitlopend op de evaluatie van de Wet versterking…

Lees meer

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen 8 maart 2018

09-03-2018

Op 8 maart 2018 is de evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer verzonden. Swalef heeft hieraan mee mogen werken. Benieuwd naar deze evaluatie klik dan hier .

Lees meer

MvA: Raad van toezicht ondernemingspensioenfondsen

27-09-2017

Bron: Memorie van Antwoord van de Verzamelwet Pensioenen 2017 (25 september 2017) Klik hier voor de volledige Memorie van Antwoord. In de op 25 september 2017 verschenen Memorie van Antwoord…

Lees meer

Verkiezingen voor bestuursleden mogen niet achterwege gelaten worden, dit is in strijd met de Pensioenwet

20-09-2017

Onlangs is er een interessante uitspraak geweest over de verkiezingen van bestuursleden. Volgens de Pensioenwet mogen gepensioneerden hun eigen bestuurders (afgevaardigden werkgevers, werknemers en gepensioneerden) kiezen, door midden van verkiezingen….

Lees meer