Nieuws

Concept wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 in trackchanges

16-07-2018

Printen? Klik hier voor het PDF. Op 2 mei 2018 is de Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Het concept wetsvoorstel beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. Hiertoe zijn verschillende wijzigingen opgenomen…

Lees meer

Reactie Swalef internetconsultatie AMvB IORP II

05-07-2018

Printen? Klik hier voor het PDF. Op 7 juni 2018 werd het besluit in verband met implementatie van de herziene IORP-richtlijn gepubliceerd. In de ontwerp-AMvB zijn wijzigingen opgenomen die verband…

Lees meer

Trackchanges versie van de Pensioenwet

11-06-2018

Trackchanges versie van de Pensioenwet De Pensioenwet is constant onderhevig aan wijzigingen. Om dit overzichtelijk te maken, hebben wij een trackchanges versie gemaakt van de Pensioenwet met daarin de Verzamelwet…

Lees meer

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen | Deel IV

28-05-2018

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) 8 maart 2018 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de opdracht verleend aan Regioplan Beleidsonderzoek en aan Swalef Pensioenjuristen en Academie…

Lees meer

Implementatie IORP II-richtlijn

09-05-2018

  Implementatie IORP II-richtlijn Op 13 januari 2017 is de herziene IORP-richtlijn (ook wel IORP II) in werking getreden. Uiterlijk 13 januari 2019 moet de IORP II geïmplementeerd zijn in…

Lees meer

Verzamelwet Pensioenen 2017 | Inwerkingtreding

07-05-2018

Dit is de meest recente actualisering van ons eerdere nieuwsbericht over de Verzamelwet Pensioenen 2017 van 28 december 2017. Verzamelwet Pensioenen 2017 Inwerkingtreding Op 10 april 2018 is het inwerkingtredingsbesluit…

Lees meer

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) | Deel III

03-05-2018

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de opdracht verleend aan Regioplan Beleidsonderzoek en aan Swalef Pensioenjuristen en Academie om de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) te evalueren….

Lees meer

Uitkomsten onderzoek beheersing risico belangenverstrengeling

29-04-2018

Bron: DNB DNB heeft vervolgonderzoek gedaan naar de beheersing van het risico op belangenverstrengeling en corruptie in de pensioensector. Hieruit komt naar voren dat de risicoanalyse over het algemeen op orde…

Lees meer

Nieuwe formulieren zorgen voor snellere toetsing

29-04-2018

Bron: DNB DNB streeft naar snellere doorlooptijden voor de toetsingen van bestuurders en overige (mede-)beleidsbepalers. Als een aanvraag in één keer volledig wordt ingediend, kan DNB sneller tot een oordeel komen….

Lees meer

Verslag n.a.v. bijeenkomsten bij Swalef over de Evaluatie Wvbp

20-04-2018

Maart/april 2018 verslag naar aanleiding van bijeenkomsten bij Swalef in verband met evaluatie Wvbp Op 8 maart 2018 is de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer gestuurd…

Lees meer

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) | Deel II

20-04-2018

  Vooraf Op 29 maart 2018 en dinsdag 3 april 2018, ontvingen wij ruim 40 relaties. Wij praatte hen bij over het evaluatierapport Wet versterking bestuur pensioenfondsen waar wij aan…

Lees meer

Tweede kamer neemt motie over diversiteit in pensioenfondsbesturen aan

06-04-2018

Bron: Tweede Kamer 3 april 2018 is de motie van het lid Van Weyenberg over vrouwen en 40-minners in pensioenfondsbesturen aangenomen. De minister van SZW heeft toegezegd met de pensioensector…

Lees meer