Nieuws

MvA: Raad van toezicht ondernemingspensioenfondsen

27-09-2017

Bron: Memorie van Antwoord van de Verzamelwet Pensioenen 2017 (25 september 2017) Klik hier voor de volledige Memorie van Antwoord. In de op 25 september 2017 verschenen Memorie van Antwoord…

Lees meer

Verkiezingen voor bestuursleden mogen niet achterwege gelaten worden, dit is in strijd met de Pensioenwet

20-09-2017

Onlangs is er een interessante uitspraak geweest over de verkiezingen van bestuursleden. Volgens de Pensioenwet mogen gepensioneerden hun eigen bestuurders (afgevaardigden werkgevers, werknemers en gepensioneerden) kiezen, door midden van verkiezingen….

Lees meer

Uitgangspunten DNB-onderzoeken naar governance

04-07-2017

DNB voert al een aantal jaar onderzoeken uit naar pensionfund governance. De afgelopen maanden waren die onderzoeken in het bijzonder gericht op gemengde besturen en intern toezicht. DNB geeft op…

Lees meer

Verzamelwet Pensioenen 2017: invoering Raad van Toezicht

08-06-2017

Op 7 juni 2017 werd de Verzamelwet Pensioen 2017 behandeld in de Tweede Kamer. Een van de punten in deze wet, is het verplichtstellen van een raad van toezicht voor…

Lees meer

Zelfevaluatie pensioenfondsen: van verplichting naar overtuiging

01-06-2017

DNB heeft eind 2016, begin 2017 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zelfevaluaties bij 50 middelgrote pensioenfondsen. Op de website van De Nederlandsche Bank, vertellen toezichthouders Maja Maric en Guurtje…

Lees meer

DNB en de AFM verbeteren proces van personentoetsingen

01-05-2017

DNB en de AFM hebben afgelopen periode verschillende verbeteringen doorgevoerd in het proces van personentoetsingen. De informatievoorziening is verbeterd, de interne werkwijze aangepast en DNB en AFM hebben nadere stappen…

Lees meer

Kamerbrief diversiteit in pensioenfondsen en toetsing van bestuurders

12-04-2017

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft per brief van 11 april 2017 de Tweede Kamer geïnformeerd over de diversiteit in pensioenfondsen en toetsing van bestuurders. Klijnsma heeft in een recentelijk overleg met…

Lees meer

Externe vs. paritaire bestuurders

20-03-2017

In de diverse bestuursmodellen van pensioenfondsen die sinds de inwerkingtreding op 1 juli 2014 van dit gedeelte van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen gelden, is er de mogelijkheid of verplichting…

Lees meer

Algemene richtlijnen toetsing bestuurders en commissarissen door DNB

24-02-2017

Als onderdeel van haar wettelijke taak, toetst DNB of (beoogd) bestuurders en commissarissen van financiële instelling geschikt zijn om hun functie te vervullen en hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Op…

Lees meer

Samenvatting onderzoek naar de werking VITP-Toezichtcode

09-02-2017

Op 1 juli 2014 is de VITP-Toezichtcode in werking getreden. De Vereniging Intern Toezichthouders Pensioenfondsen (hierna: VITP) heeft een Monitoring Commissie ingesteld die periodiek verslag uitbrengt over de naleving van…

Lees meer

Verplichting Raad van Toezicht per 1 juli 2017

08-02-2017

Per 1 juli 2017 geldt bij ondernemingspensioenfondsen met meer dan euro 1 miljard beheerd pensioenvermogen de verplichting een Raad van Toezicht in te stellen, met uitzondering van de verzekerde pensioenfondsen,…

Lees meer

Rapport werking VITP-Toezichtcode

01-02-2017

De Erasmus School of Law heeft in opdracht van de Monitorings Commissie van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) de werking en de naleving van de VITP-Toezichtcode verricht. De onderzoekers…

Lees meer