Nieuws

Verkiezingen voor bestuursleden mogen niet achterwege gelaten worden, dit is in strijd met de Pensioenwet

20-09-2017

Onlangs is er een interessante uitspraak geweest over de verkiezingen van bestuursleden. Volgens de Pensioenwet mogen gepensioneerden hun eigen bestuurders (afgevaardigden werkgevers, werknemers en gepensioneerden) kiezen, door midden van verkiezingen. Op grond van artikel 102 lid 4 Pensioenwet vindt de benoeming van een bestuurslid van een pensioenfonds plaats door verkiezingen of op voordracht van de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan (mits deze wel na een verkiezing zijn benoemd). Als van beide gevallen geen sprake is dan moet het pensioenfonds verkiezingen gaan organiseren.

De gehele uitspraak kun je hier vinden.